Kategoria(t): Rukous, Yleinen

Vinkkejä rukoukseen

Rukoile uskontäyteisesti

Sen sijaan, että rukouksessasi ”toistat vikalistaa”, rukoile Jumalaa, joka herätti Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Sama Jumala voi tehdä inhimillisesti mahdottomia asioita elämässäsi.

Puhu Hänelle ja pyydä Häntä näyttämään, miten suuri Hän tosiasiassa on. Kysymys ei ole niinkään siitä, että saisit Hänet liikkumaan, vaan siitä, että alat kuulla Hänen äänensä ratkaisuksi ongelmiin. Viral Believer

Rukoile ja toimi johdonmukaisesti

Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta. Mutta pyytäköön uskossa, lainkaan epäilemättä. Joka epäilee, on kuin meren aalto, jota tuuli ajaa sinne tänne. Älköön sellainen luulko saavansa Herralta mitään, kahtaalle horjuva ihminen, epävakaa kaikessa mitä tekee. Jaak. 1: 5-8

Toimimme epäjohdonmukaisesti, jos

 • pyydämme Jumalalta yhtenä päivänä yhtä ja toista toisena
 • pyydämme Jumalalta asiaan ratkaisua ja kerromme kaverille, että asiaan ei ole ratkaisua.

Aina Jumala ei vastaa meille myönteisesti, mutta aina Hän vastaa. Siihen asti meidän tulee rukoilla.

Rukoile rohkeasti

— meillä on täysi oikeus astua sisälle kaikkeinpyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä ja näin avannut meille uuden, elämään vievän tien, joka kulkee väliverhon — hänen ruumiinsa — kautta. Meillä on suuri ylipappi, jonka haltuun on uskottu Jumalan koko huone. Hepr. 10: 19-21

Heprealaiskirjeen kirjoittaja jatkaa kehotuksilla, joiden perusta on siinä, mitä Jeesus on puolestamme tehnyt:

 • Astukaamme sen tähden Jumalan eteen vilpittömin sydämin ja varmoina uskossamme, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. 
 • Pysykäämme horjumatta tunnustuksessa ja toivossa, sillä hän, joka on antanut meille lupauksensa, on luotettava.
 • Pitäkäämme huolta toinen toisestamme ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin.

Paavali kuvaa kirjeessään efesolaisille asiaa seuraavasti:

Kristuksen omina ja Häneen uskoen voimme rohkeasti ja luottavaisina lähestyä Jumalaa. Ef. 3: 20

παρρησια [parrhesia], jota käytetään rohkeudesta tarkoittaa muun muassa ´puhumisen vapautta´ ja esimerkiksi sitä, että ´ei tarvitse odottaa vuoroaan, että pääsee puheille/puhumaan´. Se on myös puhumista ´avoimesti, mitään salaamatta, kiertelemättä´. Se tarkoittaa myös ´ilman vertailua´. Niin, ja ennen muuta tarkoittaa ´vapaata, pelotonta luottamusta, ilontäyteistä rohkeutta ja luottamusta.

Rukoile rakkaudesta käsin

Meitä ei ole kutsuttu kostoon ja tuomioon. Tuomion ja koston – jos sellainen on tarpeen – toimittaa Jumala. – Tässä on hahmotettava ero asioiden arvioimiseen ja vääryyteen puuttumiseen, jotka taasen ovat velvollisuuksiamme, silloin kun niitä havaitsemme.

Meidän ensisijainen tehtävämme on koettaa saada ihminen sovintoon Jumalan ja ihmisten kanssa. Tähän tulisi tähdätä myös rukouksemme.

Rukoile rehellisesti

Jumala tietää, millaista tekoa me olemme. Siksi voimme lähestyä Häntä rehellisesti. Meidän ei tarvitse vakuuttaa Häntä hengellisyydellämme, raamatullisuudellamme tai millään muullakaan asialla. Hän tietää. Siksi voit puhua Hänelle niin kuin asia on.

Kun olet Jumalalle rehellinen, Hän pystyy puhumaan sinulle suoraan käsillä olevista asioista ilman, että Hänen täytyy taistella ympärillesi rakentamiasi ylihengellisiä muureja vastaan. – Viral Believer

 Tunteet ovat sallittuja

Jumala loi meille tunteet. Siksi voimme rukoilla tunteillamme. Meidän ei tarvitse tai pidä kytkeä tunteitamme pois päältä.

Rukous on ”meidän näköinen” matka

Rukous on matka. Rukous on suhde. Rukouksesta saa muodostua meidän ja Jumalan välisen suhteen näköinen, persoonallinen.

Kategoria(t): Rukous, Rukous Jumalan antamasta Sanasta käsin, Yleinen

Rukouksen (ja palvelutyön) lähtökohta – The Main Premisse of the Prayer (and the Ministry)

Therefore humble yourselves under the mighty hand of God [set aside self-righteous pride], so that He may exalt you [to a place of honor in His service] at the appropriate time, casting all your cares [all your anxieties, all your worries, and all your concerns, once and for all] on Him, for He cares about you [with deepest affection, and watches over you very carefully].  (1 Peter 5: 6,7, AMPL)

 Nöyrtykää sen vuoksi Jumalan voimakkaan käden alla (laittaen syrjään omavanhurskaan ylpeytenne), jotta Hän voi korottaa teidät (kunnian paikkaan Hänen palveluksessaan) oikea-aikaisesti, heittäen kaikki huolenne (kaikki, mikä hermostuttaa ja murehduttaa teitä, kaikki mikä koskee teitä, kertakaikkiaan) Hänen päälleen, sillä Hän välittää/pitää huolta teistä (mitä syvimmällä sitoutumisella ja katsoo teidän peräänne erittäin huolellisesti.) (1 Piet 5: 6, 7, AMPL vapaasti käännettynä)

Kategoria(t): Rukous

Rukous on avain – Prayer is the Key

Every time I had a breakthrough in the growth and life of my church, it had been because of intentional prayer. – Joka kerta, kun seurakuntani kasvussa ja elämässä on tapahtunut käänteentekeviä asioita, ne ovat olleet seurausta tarkoituksellisesta rukouksesta. (John Maxwell)

In lastest weeks I have thought much prayer. – Viime viikkojen aikana olen ajatellut paljon rukousta.

Jim Cymbala have written some fantastic points of view to prayer. –  Jim Cymbala on kirjoittanut muutamia mahtavia näkökulmia rukoukseen.

These quotations are taken from Jim Cymblas book The Church God Blesses. Grand Rapids: Zondervan, 2002.

 1. Lord is willing – Jumala haluaa antaa siunauksen

 The Lord is eager to make spiritual changes among us and shower us with His blessings. He wants us – His people – to experience the greatness of His power and the depth of His love in a new way. – Jumala on innostunut tekemään hengellisiä muutoksia keskuudessamme ja antamaan meille hänen siunauksensa sadekuurot. Hän haluaa meidän – Hänen omiensa – kokevat Hänen voimansa suuruuden ja Hänen rakkautensa hyvyyden uudella tavalla.

2. Our choice – Meidän valintamme

Will we settle for the status quo in our own church situations, or will we reach out for what God can supernaturally do? – Ylläpidämmekö seurakuntamme tilanteissa tasapainoa vai haluammeko tavoittaa sen, mitä Jumala haluaa yliluonnollisesti tehdä?

3. It isn´t complicated – Ei se ole monimutkaista

All He needs from us is a listening ear and a heart that believes that with God all things are possible. –  Kaikki, mitä Hän meiltä tarvitsee, on kuuntelevat korvat ja sydän, joka uskoo, että Jumalan kanssa kaikki asiat ovat mahdollisia.

4. … but it isn´t easy… – … mutta se ei ole helppoa.

Whenever people stir themselves to seek the Lord, whenever someone steps out in faith upon God’s promises, whenever a fresh consecration is made to yield oneself completely to him – that is the very time Satan’s most cunning attacks will occur.

In the very act ofstepping out in faith to obey the clear calling of God, turmoil, opposition, and seeming chaos are the visible results. All of hell works in concert to keep us from pursuing what God has shown us. Every obstacle imaginable is put in our way in order to cause fear, discouragement, and then finally to make us give up.

Aina kun ihminen innokkaasti alkaa etsimään Herraa ja aina kun hän astuu uskossa Jumalan lupauksiin ja aina kun hän tuoreesti antautuu Jumalalle – niin joka kerta sielunvihollinen hyökkää häntä vastaan mitä ovelimmin.

Siinä hetkessä, kun ihminen astut uskossa tottelemaan Jumalan selkeää kutsua, sekamelska, vastustus ja näennäinen kaaos ovat näkyviä seurauksia. Koko helvetti tekee töitä, jotta pysyisimme pois siitä, mitä Jumala on näyttänyt meile. Jokainen kuviteltavissa oleva vastustus asetetaan tiellemme aiheuttamaan pelkoa ja viemään rohkeutemme ja saamaan meidät lopulta luovuttamaan.

5. Persistence is the key (The answer is just around the corner) – Periksiantamattomuus on avain (vastaus on ihan nurkan takana)

But the people blessed by God must persevere no matter what. They must understand that Satan fights the hardest when the greatest spiritual breakthroughs and blessings are just around the corner.  – Mutta Jumalan siunaamien ihmisten täytyy olle kestäviä kaikesta huolimatta. Heidän täytyy ymmärtää, että sielunvihollinen taistelee kovimmin suurten läpimurtojen ja siunausten ollessa juuri kulman takana.

 

Kun on reitin itse kolunnut, osaa muutkin opastaa samaa reittiä. Tämä pätee minkä alan ammattilaisiin tahansa. Pelkistä kirjoista ei asioita opita. Vasta tekemällä oppii. Eikä pelkästään onnistumisista opi, vaan yhtä lailla virheistä.

Siksi kannattaa jakaa, ei vain pelkkiä voittoja ja menestystarinoita, vaan taistelun tuoksina. Silloin kuulija oivaltaa, että ei ole yksin kokemustensa kanssa. Myös taistelun yksityiskohtien jakaminen voi olla tarpeen. Niistä on opiksi myös toiselle saman tien kulkijalle. Mistä on asiantuntijat tehty? by Pauliina Kuikka

Asiantuntija

Kategoria(t): Ilmestys, Yleinen

”Ilmestys” johtaa ytimeen

Jumalan antama viisauden ja ilmestyksen/näkemisen Henki johtaa meidät ytimeen: tuntemaan Jumalan.  Ilmestys johtaa ytimeen by Pauliina Kuikka http://www.sourcepublication.net

MINÄ RUKOILEN, ETTÄ HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN JUMALA, KIRKKAUDEN ISÄ, ANTAISI TEILLE VIISAUDEN JA NÄKEMISEN HENGEN, NIIN ETTÄ OPPISITTE TUNTEMAAN HÄNET — EF 1: 17, KR 92

— ANOEN, ETTÄ MEIDÄN HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN JUMALA, KIRKKAUDEN ISÄ, ANTAISI TEILLE VIISAUDEN JA ILMESTYKSEN HENGEN HÄNEN TUNTEMISESSAAN — EF 1: 17, KR 38

Kategoria(t): Yleinen, Ylistys

Avoimen sydämen ylistys

Aito ylistys on avoimen sydämen ylistystä

 • Sydämen, joka ei peitä Isältä mitään.
 • Sydämen, joka uskaltautuu palaamaan Isän luo myös epäonnistumisen ja tuhlaajantaipaleen jälkeen.
 • Sydämen, joka huomaa tuhlanneensa kaiken.
 • Sydämen, joka on pettynyt itseen ja/tai ihmisiin.
 • Sydämen, jota Isä odottaa, rakastaa – ja armahtaa.

 

— ylistys on Jumalan rakkauden avautumisesta kumpuavaa ja Herran suureksitekevää ylistystä. Siinä mukana on koko ihminen. Se on seurausta siitä, että ihminen on kohdannut Herran ja Vapahtajan. Herran suurena näkevä ylistys

by Pauliina Kuikka, http://www.sourcepublication.net

Kuva: Juhannuskonferenssi 2017, Keuruu. Pauliina Kuikka, http://www.injoyphotos.com

Minä annan vesien virrata janoavalle, purojen kuivaan maahan. Minä vuodatan henkeni lapsiisi ja siunauksen vesoillesi. – For I will pour water on the thirsty land, and streams on the dry ground; I will pour out my Spirit on your offspring, and my blessing on your descendants. Jes. 44: 3

Vettä janoiselle – Pouring Water

Kategoria(t): Eläviä esimerkkejä, Esirukous, Rukous

ENNAKOIMATONTA LUOVUUTTA

Kerroin koululuokassa seurakunnan työtehtävistä. Olin vienyt luokkaan liudan esineitä, joista koululaiset saivat päätellä, mitä työtä seurakunnassa tehdään. Sen jälkeen oli tarkoitus pohtia sitä, ketkä tehtäviä tekevät.

Pienen koululaisen kasvot kirkastuivat:

HEI! Näillähän voi tehdä musiikkia.

Pian koko luokka musisoi pulpeteilleen tuomillaan esineillä. Hengellinen musiikki avautui ihan uudesta näkökulmasta. Kerroin, että maissa, joissa ei ole välttämättä pianoa – uruista puhumattakaan – kaikkea käsiin sattuvaa voidaan soittaa Jumalan kunniaksi.

Hymyilin suu korvissa loppupäivän muistellessani lasten pohjatonta luovuutta ja aitoutta. Ilmankos Jeesus sanoi: ”Lastenkaltaisten on Jumalan valtakunta.”

MIKSI MINUN ELÄMÄ EI OLE KUIN SINUN?

Minulta(kin) on kysytty, miksi Jumala ei vastaa minun rukouksiini niin kuin jonkun toisen rukouksiin.

Vastaus on mielestäni: Siksi sinun/minun rukouksiin ei vastata samoin kuin jonkun toisen rukouksiin, koska me emme ole tuo toinen; me olemme me.

Jumalalla on meille jokaiselle oma suunnitelma ja tapa, jolla Hän vie meitä eteenpäin, on ainutlaatuinen.

JUMALALLA ON SYYNSÄ

Rukoilin erästä asiaa kahdeksan vuotta. Olin saanut kahdeksaa vuotta aiemmin useaa kautta lupauksen siitä, että minulle hyvin kipeäksi tullut asia tulisi järjestymään. Sain selkeät tunnusmerkit, joista tunnistaisin vastauksen olevan käsillä. Nuo tunnusmerkit vain tuntuivat viipyvän – tai pikemminkin tilanteet kävivät ahtaammiksi. Kyselin muun muassa sitä, miksi Jumala tuntui vastaavan rukouksiini, joita rukoilin muiden puolesta, mutta ei rukouksiini omasta puolestani. Sain useita rukousvastauksia, jotka koskivat muiden elämää, omassa elämässäni vastaukset antoivaat odottaa.

Kun rukousvastaus alkoi materialisoitua, tajusin, että pitkä aika oli tarpeen, jotta kaikki palikat rukousvastausta ajatellen olivat paikoillaan. Humoristisesti todettuna, Jumalan olisi aika monta ihmistä ja asiaa pitänyt siirtää ”filippuksen kyydillä” paikasta A paikkaan B! Jumalalle tosin kaikki on mahdollista – näistä ”siirretyistä” asiat olisivat voineet olla aika hämmentäviä. – Ja minussa, joka rukoilin asiaa, tarvittiin myös paljon kypsyttelyä, että olin valmis ottamaan vastaan vastauksen siinä muodossa kuin se tuli. Minä kun olin mielikuvissani odottanut sitä tulevaksi aivan toisella tavalla.

AVOIMIKSI VASTAUKSILLE

Vähän samaan tapaan kuin tuo koululaisten luova keksintö, Jumalan vastaus – vaikka sen tuntomerkeistä tuossa tilanteessa tunnistin – yllätti minut.

Neuvoni onkin: Kun rukoilemme, saamme rohkeasti rukoilla apua elämäämme ja myös toisten elämään – ja samaan aikaan meidän tulee olla joustavia ja avoimia vastauksen suhteen. Se voi tulla joskus luovalla ja uudella tavalla.

Näitä pohtiessani muistui mieleen eilen lukemani raamatunkohta Jesajan 43. luvusta:

NÄIN SANOO HERRA,
HÄN, JOKA AVASI MEREEN TIEN,
VALTATIEN SUURTEN VETTEN KESKELLE,
HÄN, JOKA PÄÄSTI LIIKKEELLE VAUNUT JA HEVOSET,
VÄKEVIEN SOTURIEN JOUKON
— SYVYYDESSÄ HE NYT MAKAAVAT, EIVÄT ENÄÄ NOUSE,
KUIN SAMMUVA LAMPUN LIEKKI HE HÄVISIVÄT —
NÄIN HÄN SANOO:
— ÄLKÄÄ ENÄÄ MENNEITÄ MUISTELKO,
ÄLKÄÄ MUINAISIA MIETTIKÖ!
KATSO: MINÄ LUON UUTTA.
NYT SE PUHKEAA ESIIN — ETTEKÖ HUOMAA?
MINÄ TEEN TIEN AUTIOMAAHAN
JA JOET KUIVUUDEN KESKELLE.

Huomaatko, että Herra ei toistanut Egyptistä lähdön ihmettä, vaan lupasi tehdä asiat uudella tavalla!

Julkaistu 4.10. 2013 Tuon Tavaallista – Heavenly Matter by Pauliina Kuikka