Kategoria(t): Ilmestys, Yleinen

”Ilmestys” johtaa ytimeen

Jumalan antama viisauden ja ilmestyksen/näkemisen Henki johtaa meidät ytimeen: tuntemaan Jumalan.  Ilmestys johtaa ytimeen by Pauliina Kuikka http://www.sourcepublication.net

MINÄ RUKOILEN, ETTÄ HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN JUMALA, KIRKKAUDEN ISÄ, ANTAISI TEILLE VIISAUDEN JA NÄKEMISEN HENGEN, NIIN ETTÄ OPPISITTE TUNTEMAAN HÄNET — EF 1: 17, KR 92

— ANOEN, ETTÄ MEIDÄN HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN JUMALA, KIRKKAUDEN ISÄ, ANTAISI TEILLE VIISAUDEN JA ILMESTYKSEN HENGEN HÄNEN TUNTEMISESSAAN — EF 1: 17, KR 38