Kategoria(t): Rukous, Yleinen

Vinkkejä rukoukseen

Rukoile uskontäyteisesti

Sen sijaan, että rukouksessasi ”toistat vikalistaa”, rukoile Jumalaa, joka herätti Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Sama Jumala voi tehdä inhimillisesti mahdottomia asioita elämässäsi.

Puhu Hänelle ja pyydä Häntä näyttämään, miten suuri Hän tosiasiassa on. Kysymys ei ole niinkään siitä, että saisit Hänet liikkumaan, vaan siitä, että alat kuulla Hänen äänensä ratkaisuksi ongelmiin. Viral Believer

Rukoile ja toimi johdonmukaisesti

Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta. Mutta pyytäköön uskossa, lainkaan epäilemättä. Joka epäilee, on kuin meren aalto, jota tuuli ajaa sinne tänne. Älköön sellainen luulko saavansa Herralta mitään, kahtaalle horjuva ihminen, epävakaa kaikessa mitä tekee. Jaak. 1: 5-8

Toimimme epäjohdonmukaisesti, jos

  • pyydämme Jumalalta yhtenä päivänä yhtä ja toista toisena
  • pyydämme Jumalalta asiaan ratkaisua ja kerromme kaverille, että asiaan ei ole ratkaisua.

Aina Jumala ei vastaa meille myönteisesti, mutta aina Hän vastaa. Siihen asti meidän tulee rukoilla.

Rukoile rohkeasti

— meillä on täysi oikeus astua sisälle kaikkeinpyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä ja näin avannut meille uuden, elämään vievän tien, joka kulkee väliverhon — hänen ruumiinsa — kautta. Meillä on suuri ylipappi, jonka haltuun on uskottu Jumalan koko huone. Hepr. 10: 19-21

Heprealaiskirjeen kirjoittaja jatkaa kehotuksilla, joiden perusta on siinä, mitä Jeesus on puolestamme tehnyt:

  • Astukaamme sen tähden Jumalan eteen vilpittömin sydämin ja varmoina uskossamme, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. 
  • Pysykäämme horjumatta tunnustuksessa ja toivossa, sillä hän, joka on antanut meille lupauksensa, on luotettava.
  • Pitäkäämme huolta toinen toisestamme ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin.

Paavali kuvaa kirjeessään efesolaisille asiaa seuraavasti:

Kristuksen omina ja Häneen uskoen voimme rohkeasti ja luottavaisina lähestyä Jumalaa. Ef. 3: 20

παρρησια [parrhesia], jota käytetään rohkeudesta tarkoittaa muun muassa ´puhumisen vapautta´ ja esimerkiksi sitä, että ´ei tarvitse odottaa vuoroaan, että pääsee puheille/puhumaan´. Se on myös puhumista ´avoimesti, mitään salaamatta, kiertelemättä´. Se tarkoittaa myös ´ilman vertailua´. Niin, ja ennen muuta tarkoittaa ´vapaata, pelotonta luottamusta, ilontäyteistä rohkeutta ja luottamusta.

Rukoile rakkaudesta käsin

Meitä ei ole kutsuttu kostoon ja tuomioon. Tuomion ja koston – jos sellainen on tarpeen – toimittaa Jumala. – Tässä on hahmotettava ero asioiden arvioimiseen ja vääryyteen puuttumiseen, jotka taasen ovat velvollisuuksiamme, silloin kun niitä havaitsemme.

Meidän ensisijainen tehtävämme on koettaa saada ihminen sovintoon Jumalan ja ihmisten kanssa. Tähän tulisi tähdätä myös rukouksemme.

Rukoile rehellisesti

Jumala tietää, millaista tekoa me olemme. Siksi voimme lähestyä Häntä rehellisesti. Meidän ei tarvitse vakuuttaa Häntä hengellisyydellämme, raamatullisuudellamme tai millään muullakaan asialla. Hän tietää. Siksi voit puhua Hänelle niin kuin asia on.

Kun olet Jumalalle rehellinen, Hän pystyy puhumaan sinulle suoraan käsillä olevista asioista ilman, että Hänen täytyy taistella ympärillesi rakentamiasi ylihengellisiä muureja vastaan. – Viral Believer

 Tunteet ovat sallittuja

Jumala loi meille tunteet. Siksi voimme rukoilla tunteillamme. Meidän ei tarvitse tai pidä kytkeä tunteitamme pois päältä.

Rukous on ”meidän näköinen” matka

Rukous on matka. Rukous on suhde. Rukouksesta saa muodostua meidän ja Jumalan välisen suhteen näköinen, persoonallinen.

Kategoria(t): Rukous, Rukous Jumalan antamasta Sanasta käsin, Yleinen

Rukouksen (ja palvelutyön) lähtökohta – The Main Premisse of the Prayer (and the Ministry)

Therefore humble yourselves under the mighty hand of God [set aside self-righteous pride], so that He may exalt you [to a place of honor in His service] at the appropriate time, casting all your cares [all your anxieties, all your worries, and all your concerns, once and for all] on Him, for He cares about you [with deepest affection, and watches over you very carefully].  (1 Peter 5: 6,7, AMPL)

 Nöyrtykää sen vuoksi Jumalan voimakkaan käden alla (laittaen syrjään omavanhurskaan ylpeytenne), jotta Hän voi korottaa teidät (kunnian paikkaan Hänen palveluksessaan) oikea-aikaisesti, heittäen kaikki huolenne (kaikki, mikä hermostuttaa ja murehduttaa teitä, kaikki mikä koskee teitä, kertakaikkiaan) Hänen päälleen, sillä Hän välittää/pitää huolta teistä (mitä syvimmällä sitoutumisella ja katsoo teidän peräänne erittäin huolellisesti.) (1 Piet 5: 6, 7, AMPL vapaasti käännettynä)

Kun on reitin itse kolunnut, osaa muutkin opastaa samaa reittiä. Tämä pätee minkä alan ammattilaisiin tahansa. Pelkistä kirjoista ei asioita opita. Vasta tekemällä oppii. Eikä pelkästään onnistumisista opi, vaan yhtä lailla virheistä.

Siksi kannattaa jakaa, ei vain pelkkiä voittoja ja menestystarinoita, vaan taistelun tuoksina. Silloin kuulija oivaltaa, että ei ole yksin kokemustensa kanssa. Myös taistelun yksityiskohtien jakaminen voi olla tarpeen. Niistä on opiksi myös toiselle saman tien kulkijalle. Mistä on asiantuntijat tehty? by Pauliina Kuikka

Asiantuntija

Kategoria(t): Ilmestys, Yleinen

”Ilmestys” johtaa ytimeen

Jumalan antama viisauden ja ilmestyksen/näkemisen Henki johtaa meidät ytimeen: tuntemaan Jumalan.  Ilmestys johtaa ytimeen by Pauliina Kuikka http://www.sourcepublication.net

MINÄ RUKOILEN, ETTÄ HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN JUMALA, KIRKKAUDEN ISÄ, ANTAISI TEILLE VIISAUDEN JA NÄKEMISEN HENGEN, NIIN ETTÄ OPPISITTE TUNTEMAAN HÄNET — EF 1: 17, KR 92

— ANOEN, ETTÄ MEIDÄN HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN JUMALA, KIRKKAUDEN ISÄ, ANTAISI TEILLE VIISAUDEN JA ILMESTYKSEN HENGEN HÄNEN TUNTEMISESSAAN — EF 1: 17, KR 38

Kategoria(t): Yleinen, Ylistys

Avoimen sydämen ylistys

Aito ylistys on avoimen sydämen ylistystä

  • Sydämen, joka ei peitä Isältä mitään.
  • Sydämen, joka uskaltautuu palaamaan Isän luo myös epäonnistumisen ja tuhlaajantaipaleen jälkeen.
  • Sydämen, joka huomaa tuhlanneensa kaiken.
  • Sydämen, joka on pettynyt itseen ja/tai ihmisiin.
  • Sydämen, jota Isä odottaa, rakastaa – ja armahtaa.

 

— ylistys on Jumalan rakkauden avautumisesta kumpuavaa ja Herran suureksitekevää ylistystä. Siinä mukana on koko ihminen. Se on seurausta siitä, että ihminen on kohdannut Herran ja Vapahtajan. Herran suurena näkevä ylistys

by Pauliina Kuikka, http://www.sourcepublication.net

Kuva: Juhannuskonferenssi 2017, Keuruu. Pauliina Kuikka, http://www.injoyphotos.com

Kategoria(t): Ajankohtaista, Yleinen

Parasta Suomelle – Hyvä Sanoma 500 000 kotiin

Elo-syyskuun taitteessa kolahtaa puolen miljoonan suomalaisen kodin postiluukusta Hyvä Sanoma -lehti. Lehden jakaminen on osa Parasta Suomelle -kampanjaa, jonka helluntaiseurakunnat toteuttavat Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkeissä. Tarkoituksena on tarjota parasta itsenäiselle isänmaalle.

Kampanjalehden haastattelut tuovat esiin kristillisen arvomaailman merkityksen eri-ikäisille ihmisille ja koko suomalaiselle kulttuurille. Kokemuksia oman elämänsä varrelta jakaa muun muassa itsenäisen Suomen ikäinen kortesjärveläinen Elli Harju. Tunnetuimpia haastateltavia lehdessä ovat gospelartistit Pekka Simojoki ja Jippu.

hs_miljoonakampanja_kansi.png

Lehden sisältö ja muuta aiheeseen liittyvää materiaalia löytyy lehden jakamisen yhteydessä avautuvasta verkkosivuosoitteesta: http://www.parastasuomelle.fi.

Parasta Suomelle -kampanjan järjestäjinä ovat maamme helluntaiseurakunnat, niiden kotimaantyön järjestö Hyvä Sanoma ry ja kustannusliike Aikamedia.

Rukoillaan kampanjan puolesta. ❤

Kategoria(t): Yleinen

Shalom-ajatuksia

— Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne. — Also, seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper.” Jer. 29: 7

Sana rauha שלם [shalom] on monimerkityksellinen. Se tarkoittaa rauhan lisäksi muun muassa ´täydellisyyttä, eheyttä, hyvinvointia, turvallisuutta, terveyttä , menestystä –´. Rauha -merkitys sisältää sekä merkitykset ´rauha (sodasta), rauha Jumalan kanssa sekä rauha ihmisten kanssa´. — The word שלם [shalom] means ´completeness; safety, soundness; welfare, health, prosperity -” and includes meanings such as peace (from war), peace with God and people´.

Kaupungin  parhaaksi toimiminen (hepr.דרש [darash] ) sisältää ajatuksen (huolellisesta) etsimisestä, edellyttämisestä, harjoittamisesta ja opiskelusta.

Seeking the peace and prosperity(hepr.דרש [darash] )  of the city includes meanings ´to seek (with care), demand, require, ask for, practice, study´.

Syy siihen, miksi meidän tulisi etsiä kaupunkimme (kylämme, kansamme, jne.) parasta, on looginen: Mitä kaupungissamme (kylässämme, kansassamme, jne.) tapahtuu, se tapahtuu myös meille.

The reason to that why we should seek seek the peace and prosperity of the city in which we live is very logical: That which happens in our city (village, nation, etc.) it happens to us, too.

Jumalan ajatukset meitä kohtaan ovat hyvät. – God has good plans for us:

 Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.

For I know the plans I have for you,” declares the Lord, “plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.

 

J

Kategoria(t): Raamattua rukoillen, Yleinen

Rukoillen Raamattua: Psalmi 91

Raamatun rukoilemisessa on voimaa ja siihen sisältyy siunaus. Jumala sitoutuu omaan Sanaansa voimakkaalla ja salatulla tavalla. – Tässä yksi Psalmi minä-muodossa – Sinulle. Siunaukseksi. ❤

Minä asun Korkeimman suojassa

ja yövyn Kaikkivaltiaan varjossa,

 

”Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinuun minä turvaan.”

 

Herra pelastaa minut linnustajan ansasta

ja pahan sanan vallasta.

Hän levittää siipensä ylleni.

Olen turvassa niiden alla.

 

Hänen uskollisuutensa on minulle muuri ja kilpi.

 

En pelkää yön kauhuja

enkä päivällä lentävää nuolta,

En ruttoa, joka liikkuu pimeässä,

en tautia, joka riehuu keskellä päivää.

 

Vaikka viereltäni kaatuisi tuhat miestä

ja ympäriltäni kymmenentuhatta,

minä säästyn.

Saan omin silmin nähdä,

miten kosto kohtaa jumalattomia.

 

Minun turvanani on Herra,

minun kotini on Korkeimman suojassa.

Onnettomuus ei minuun iske,

mikään vitsaus ei uhkaa minun majaani.

 

Hän antaa enkeleilleen käskyn

varjella minua, missä ikinä kuljen,

ja he kantavat minua käsillään,

etten loukkaa jalkaani kiveen.

 

Minä poljet jalkoihisi leijonan ja kyyn, tallaan maahan jalopeuran ja lohikäärmeen.

 

Herra sanoo:

”Minä pelastan sinut, koska sinä turvat minuun.

Sinä tunnustat minun nimeäni, siksi suojelen sinua.

Kun hän huudat minua, minä vastaan.